از همکاران عزیز خواهشمندم در ارسال عملکرد سالانه به نکات زیر توجه فرمایید.

1. عملکرد سالانه از طریق دی وی دی به همراه نامه و از طریق اداره ارسال شود. 
2. یک فولدر تشکیل داده و نام آن را با توجه به منطقه خود نام گذاری نمایید، مثلا "عملکرد سالانه گروه زبان بیجار"
3. در داخل فولدر فوق برای هر کدام از سرفصل های عملکردی با توجه به برنامه عملیاتی استان کردستان پوشه جدید تشکیل دهید و مستندات هر سر فصل را در این پوشه ها قرار دهید، مثلا "اطلاعات دبیران"،  "نطارت بالینی"، "مسابقه طرح دزس"، "گردهمایی دبیران"، "بازبینی اوراق امتحانی"، و ...
4. مستندات شامل تصاویر، تصویر صورتجلسات، فرم های تکمیل شده داوری ها و ... می باشد.

با تشکر مجدد