عرض ادب و احترام خدمت همکاران گرامی
 معیار ارزیابی شهرستان را در لینک زیر دانلود فرمایید.