سلام و احترام
در راستای اجرای برنامه عملیاتی گروه زبان استان کردستان در روز پنجشنبه مورخ 25/9/95 در  سنندج، پژوهشکده آموزش و پرورش، سه راه جام جم کارگاه آموزشی پایه ی دهم و جلسه هم اندیشی سرگرو ه های استان برگزار می شود. به پیوست برنامه زمانبندی کارگاه  ارسال می گردد.