از: اداره کل  آموزش وپرورش استان کردستان   
  به: مدیریت/ اداره محترم آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه: به جز مناطق زیویه، موچش، کرانی، سریش آباد و کلاترزان
  موضوع:  کارگاه آموزش و جلسه هم اندیشی گروه زبان انگلیسی متوسطه ی دوم                  
  سلامٌ علیكم
    با احترام، به استناد برنامه های اولویت دار حوزه معاونت آموزش متوسطه 4000/26427/5800 مورخ 3/5/94  و دبیرخانه های کشوری راهبری دروس در سال تحصیلی 95-94،کارگاه آموزشی استانی  زبان انگلیسی متوسطه ی دوم در روز دوشنبه مورخ 9/9/94 از ساعت 8:30 صبح الی 14 بعدازظهر در محل سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با حضور کلیه ی سرگروه های درسی زبان انگلیسی دوره ی دوم متوسطه ی نظری برگزار می گردد.
مستدعی است دستور فرماییدموضوع به کلیه ی سرگرو های درسی زبان انگلیسی اطّلاع رسانی شود و مشخصات    نفر/ نفرات شرکت کننده بر اساس سهمیه بندی مندرج در فایل پیوست حداکثر تا تاریخ 5/9/94 به پست الکترونیکی kurd.edu@chmail.ir  ارسال شود.
  شایان ذکر است در صورت مشکل در اعزام سرگروه شهرستان/ ناحیه، حضور یکی از دبیران مجرب این رشته در کارگاه مذکور الزامی می باشد.